Leren door denken
Leren door doen
Leren door denken
Leren door doen
Leren door denken
Leren door doen
Leren door denken
Leren door doen
Leren door denken
Leren door doen
Leren door denken
Leren door doen
Leren door denken
Leren door doen
Leren door denken
Leren door doen
Leren door denken
Leren door doen
Leren door denken
Leren door doen

FAQ

Veelgestelde vragen

Aanmelden nieuwe leerling
U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met de school. 

Aanvraag extra verlof
Extra verlof vraagt u op school aan. Meer informatie over de regels voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier op de website van de Rijksoverheid.

Gedragscode Spectrum-SPCO
In deze gedragscode wordt stil gestaan bij de manier waarop alle betrokkenen binnen Spectrum-SPCO geacht worden zich te gedragen ten opzichte van elkaar in de uitoefening van hun functie.

Hoofdluis
Wat te doen als u ontdekt dat uw kind luizen of neten heeft? Download hier een folder hoe u het beste hoofdluis kunt bestrijden. Daarnaast leest u hier ons protocol.

Privacyverklaring
Spectrum-SPCO heeft een privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe scholen omgaan met persoonsgegevens. U kunt deze hier bekijken.


TSO
U kunt uw kind voor vaste overblijfdagen aanmelden d.m.v. het inschrijfformulier. U kunt een 10-strippenkaart à € 18,- bij de overblijfmoeders kopen. Daarvoor vult u het formulier "bestelbon overblijfkaart" in. Het is ook mogelijk om een jaarabonnement te nemen à € 60.- per dag per jaar.