Een groot plein en sfeervol gebouw met een moderne binnenkant.
Onderwijs moet niets anders doen dan boeien.
Extra handen in de klas maken leerzame spelletjes mogelijk
en... prima resultaten, op een leuke manier behaald!
Leren in het echte leven!! Veel boeiender toch!?
Op onze school leren alle kinderen Engels.
Vol verwachting voor de nieuwe dag
Tussen de middag samen eten en buitenspelen...
Tafeltennissen is heel populair... 
Lezen.... de "moeder" aller vakken...
en zo nu en dan ook tijd voor gekkigheid...
een laatste zwaai en dan begint de les...
Lekker bewegen op het plein!
Schrijven... eerst blokletters (lijken op leesletters) en dan lusletters...
We denken niet alleen aan onszelf
Trots op wat we al kunnen!!
      Welkom allemaal!
Samenwerking... jong geleerd, oud gedaan!
Kinderen die bewegen leren beter.
Een mooi gelegen, veilig en afgeschermd plein.
Ouders kunnen volop meedoen!
Prismaklas: voor wie meer aankunnen
Prismaklas
 
Een werkgroep vanuit onze scholen heeft in samenwerking met externe deskundigen een plan voor een nieuwe werkvorm opgesteld: de prismaklas voor hoog- en meerbegaafden.

De prismaklas is een bovenschoolse klas voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die meer nodig hebben dan het door de school aangeboden meerwerk. De leerstof die wordt aangeboden doet een beroep op de specifieke leereigenschappen van een (hoog)begaafde leerling.

Hoe werkt het?
Eén dagdeel in de week, op donderdag of vrijdag komen de leerlingen bij elkaar en krijgen speciale lessen, afgestemd op wat zij nodig hebben. Er wordt gewerkt met thema’s die buiten -de op school- aangeboden lesstof liggen, waarbij de leerlingen betrokken worden bij de keuze van de onderwerpen. De leerling zelf heeft dus een belangrijke inbreng in het leerproces.
 
Voor wie en door wie?
De prismaklas is voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die op één van de 8 Spectrumscholen zitten. Deze leerlingen worden aangemeld voor de prismaklas op initiatief van de IB'er na overleg met de eigen leerkracht en de ouders van het betreffende kind. Er twee bovenbouwgroepen (6 t/m 8) en er is 1 onderbouwgroep (3 t/m 5). In elke groep zitten maximaal 15 leerlingen.
De groepen worden begeleid door twee leerkrachten, juf Jannie van der Sluis en juf Jantine de Vogel.

 
 
Waarom?
Hoog- en meerbegaafde leerlingen leren op een andere manier. De normale leerstof sluit daar vaak niet goed op aan. Deze leerlingen ontwikkelen daardoor niet de juiste leerstrategieën en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Zij voelen zich onbegrepen door hun omgeving, raken gefrustreerd en ontwikkelen soms gedragsproblemen, faalangst of depressiviteit. De prismaklas wil tegemoet komen aan de behoeften van deze leerlingen. Daarnaast biedt de prismaklas de mogelijkheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en samen op te trekken.
 
Waar is de Prismaklas?
De prismaklas is gehuisvest in CBS Boterdorp in Bergenschenhoek.