Trots op wat we al kunnen!!
even iets bespreken met de juf
mmmm, zou het daar leuker zijn?
dat kies ik vandaag op het keuzebord
lekker aan de gang met fimoklei
netjes schrijven.... er wordt steeds minder geschreven...
start van een IPC-thema (vliegvelden)
nog even genieten van de zon voor de bel gaat...
nog even op het plein spelen voor de bel gaat....
goooaaaalllll op het nieuwe pannaveldje
tafeltennis en pannaveld... lekker bezig met je lijf.
samen kijken naar wat er geleerd is met het afgelopen IPC-thema
leren en het goed hebben gaan hand in hand.
Prismaklas
Prismaklas
 
Een werkgroep vanuit onze scholen heeft in samenwerking met externe deskundigen een plan voor een nieuwe werkvorm opgesteld: de prismaklas voor hoog- en meerbegaafden.

De prismaklas is een bovenschoolse klas voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die meer nodig hebben dan het door de school aangeboden meerwerk. De leerstof die wordt aangeboden doet een beroep op de specifieke leereigenschappen van een (hoog)begaafde leerling.

Hoe werkt het?
Eén dagdeel in de week, op donderdag of vrijdag komen de leerlingen bij elkaar en krijgen speciale lessen, afgestemd op wat zij nodig hebben. Er wordt gewerkt met thema's die buiten -de op school- aangeboden lesstof liggen, waarbij de leerlingen betrokken worden bij de keuze van de onderwerpen. De leerling zelf heeft dus een belangrijke inbreng in het leerproces.
 
Voor wie en door wie?
De prismaklas is voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die op één van de 8 Spectrumscholen zitten. Deze leerlingen worden aangemeld voor de prismaklas op initiatief van de IB'er na overleg met de eigen leerkracht en de ouders van het betreffende kind. Er twee bovenbouwgroepen (6 t/m 8) en er is 1 onderbouwgroep (3 t/m 5). In elke groep zitten maximaal 15 leerlingen.
De groepen worden begeleid door twee leerkrachten, juf Jannie van der Sluis en juf Jantine de Vogel.

 
 
Waarom?
Hoog- en meerbegaafde leerlingen leren op een andere manier. De normale leerstof sluit daar vaak niet goed op aan. Deze leerlingen ontwikkelen daardoor niet de juiste leerstrategieën en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Zij voelen zich onbegrepen door hun omgeving, raken gefrustreerd en ontwikkelen soms gedragsproblemen, faalangst of depressiviteit. De prismaklas wil tegemoet komen aan de behoeften van deze leerlingen. Daarnaast biedt de prismaklas de mogelijkheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en samen op te trekken.
 
Waar is de Prismaklas?
De prismaklas is gehuisvest in CBS Boterdorp in Bergenschenhoek.