Tussen de middag samen eten en buitenspelen...
Tafeltennissen is heel populair... 
Lezen.... de "moeder" aller vakken...
en zo nu en dan ook tijd voor gekkigheid...
een laatste zwaai en dan begint de les...
Lekker bewegen op het plein!
Schrijven... eerst blokletters (lijken op leesletters) en dan lusletters...
We denken niet alleen aan onszelf
Trots op wat we al kunnen!!
      Welkom allemaal!
Samenwerking... jong geleerd, oud gedaan!
Kinderen die bewegen leren beter.
Een mooi gelegen, veilig en afgeschermd plein.
Ouders kunnen volop meedoen!
Een groot plein en sfeervol gebouw met een moderne binnenkant.
Onderwijs moet niets anders doen dan boeien.
Extra handen in de klas maken leerzame spelletjes mogelijk
en... prima resultaten, op een leuke manier behaald!
Leren in het echte leven!! Veel boeiender toch!?
Op onze school leren alle kinderen Engels.
Vol verwachting voor de nieuwe dag
Ons onderwijsconcept (onze visie)

Het concept wordt gekenmerkt door  Leren door DENKEN en Leren door DOEN in een VEILIGE omgeving.


1. Actief werken aan een VEILIG KLIMAAT.
2. In het ochtendprogramma rekenen, taal, spelling en lezen. Vertrouwd, beproefd en bewezen goed maar verbeterd door gebruik van tablets.
3. In het middagprogramma een thematische aanpak met ruimte voor zelfstandig en samenwerken. Eigen doelen kiezen, eigen onderzoek doen, trots zijn op wat je binnen het thema voor elkaar hebt gekregen. Werken aan kennis, begrip en vaardigheden. Ruimte geven aan ieders talenten. (zie verder IPC).

Heel in het kort gezegd, ons motto:
Leren  door Denken en Leren door Doen
Door de Poort naar de toekomst

 
1. Actief werken aan een veilige omgeving (Kanjerschool)

We willen kinderen opvoeden tot (zelf-)verantwoordelijkheid en reflecteren op hun eigen gedrag. Daarom maken we geen eindeloos lange lijsten wat wel en niet mag maar zijn er drie regels:
Zorg goed voor je zelf
Zorg goed voor de ander

Zorg goed voor je omgeving
Deze drie regels vormen een kapstok die in elke situatie anders uitpakt.
Verder bouwen wij in alle groepen aan goed gedrag met de lessen van KANJERTRAINING. De school heeft de A- licentie Kanjerschool. 


2. Ochtendprogramma:

De inhoud van ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen zoals die door de overheid zijn opgesteld. De door ons gebruikte methoden voldoen allemaal aan die normen. U kunt deze methoden op school bekijken. Het zijn:
  • Rekenen: Wereld in getallen 4 op Tablets vanaf groep 5 (op Tablets)
  • Nederlands: Taal op maat (wordt binnenkort vervangen)
  • Spelling: vanaf groep 5 (op Tablets)
  • Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip XL (op Tablets)
  • Technisch Lezen in groep 3 Lijn 3
  • Voortgezet Technisch Lezen: Timboektoe
  • Engels in alle groepen aan de hand van de methode Early Bird
 
3. Middagprogramma:
Voor alle zaakvakken (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Natuurkennis, Techniek, dans, drama etc.) volgen we het programma van het international Primary Curriculum (IPC)

IPC International Primary Curriculum. Great Learning, Great Teaching, Great Fun.

 Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiŽren.
Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt!