dat kies ik vandaag op het keuzebord
lekker aan de gang met fimoklei
netjes schrijven.... er wordt steeds minder geschreven...
start van een IPC-thema (vliegvelden)
nog even genieten van de zon voor de bel gaat...
nog even op het plein spelen voor de bel gaat....
goooaaaalllll op het nieuwe pannaveldje
tafeltennis en pannaveld... lekker bezig met je lijf.
samen kijken naar wat er geleerd is met het afgelopen IPC-thema
leren en het goed hebben gaan hand in hand.
Trots op wat we al kunnen!!
even iets bespreken met de juf
mmmm, zou het daar leuker zijn?
Ons onderwijsconcept (onze visie)

Het concept wordt gekenmerkt door  Leren door DENKEN en Leren door DOEN in een VEILIGE omgeving.


1. Actief werken aan een VEILIG KLIMAAT.
2. In het ochtendprogramma rekenen, taal, spelling en lezen. Vertrouwd, beproefd en bewezen goed maar verbeterd door gebruik van tablets.
3. In het middagprogramma een thematische aanpak met ruimte voor zelfstandig en samenwerken. Eigen doelen kiezen, eigen onderzoek doen, trots zijn op wat je binnen het thema voor elkaar hebt gekregen. Werken aan kennis, begrip en vaardigheden. Ruimte geven aan ieders talenten. (zie verder IPC).

Heel in het kort gezegd, ons motto:
Leren  door Denken en Leren door Doen
Door de Poort naar de toekomst

 
1. Actief werken aan een veilige omgeving (Kanjerschool)

We willen kinderen opvoeden tot (zelf-)verantwoordelijkheid en reflecteren op hun eigen gedrag. Daarom maken we geen eindeloos lange lijsten wat wel en niet mag maar zijn er drie regels:
Zorg goed voor je zelf
Zorg goed voor de ander

Zorg goed voor je omgeving
Deze drie regels vormen een kapstok die in elke situatie anders uitpakt.
Verder bouwen wij in alle groepen aan goed gedrag met de lessen van KANJERTRAINING. De school heeft de A- licentie Kanjerschool. 


2. Ochtendprogramma:

De inhoud van ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen zoals die door de overheid zijn opgesteld. De door ons gebruikte methoden voldoen allemaal aan die normen. U kunt deze methoden op school bekijken. Het zijn:
  • Rekenen: Wereld in getallen 4 op Tablets vanaf groep 5 (op Tablets)
  • Nederlands: Taal op maat (wordt binnenkort vervangen)
  • Spelling: vanaf groep 5 (op Tablets)
  • Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip XL (op Tablets)
  • Technisch Lezen in groep 3 Lijn 3
  • Voortgezet Technisch Lezen: Timboektoe
  • Engels in alle groepen aan de hand van de methode Early Bird
 
3. Middagprogramma:
Voor alle zaakvakken (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Natuurkennis, Techniek, dans, drama etc.) volgen we het programma van het international Primary Curriculum (IPC)

IPC International Primary Curriculum. Great Learning, Great Teaching, Great Fun.

 Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.
Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt!