nog even genieten van de zon voor de bel gaat...
nog even op het plein spelen voor de bel gaat....
goooaaaalllll op het nieuwe pannaveldje
tafeltennis en pannaveld... lekker bezig met je lijf.
samen kijken naar wat er geleerd is met het afgelopen IPC-thema
leren en het goed hebben gaan hand in hand.
Trots op wat we al kunnen!!
even iets bespreken met de juf
mmmm, zou het daar leuker zijn?
dat kies ik vandaag op het keuzebord
lekker aan de gang met fimoklei
netjes schrijven.... er wordt steeds minder geschreven...
start van een IPC-thema (vliegvelden)
Welkom op de website van CBS De Poort
 

Leren door Denken en Leren door Doen

Veilige omgeving / Kanjertraining
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de eigen klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

We werken met tablets van SNAPPET
Ons ochtendprogramma bestaat in hoofdzaak uit rekenen, spelling, taal en lezen uit boeken en op TABLETS. Direct feedback op je antwoorden en lesstof op maat!
 
In ons middagprogramma werken we met IPC. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief leerplan voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.  Great Learning, Great Teaching, Great Fun.
Een vroege start betekent dat je goed rekening houdt met de manier waarop kinderen een taal kunnen leren. We sluiten qua didactiek aan bij de in Nederland gangbare visies op het (taal)leerproces. De thema's zijn gebaseerd op de belevingswereld van de kinderen.
 
(Klik voor de Flyer)

Neem eens een  kijkje!

Leerlingenraad in actie