Tafeltennissen is heel populair... 
Lezen.... de "moeder" aller vakken...
en zo nu en dan ook tijd voor gekkigheid...
een laatste zwaai en dan begint de les...
Lekker bewegen op het plein!
Schrijven... eerst blokletters (lijken op leesletters) en dan lusletters...
We denken niet alleen aan onszelf
Trots op wat we al kunnen!!
      Welkom allemaal!
Samenwerking... jong geleerd, oud gedaan!
Kinderen die bewegen leren beter.
Een mooi gelegen, veilig en afgeschermd plein.
Ouders kunnen volop meedoen!
Een groot plein en sfeervol gebouw met een moderne binnenkant.
Onderwijs moet niets anders doen dan boeien.
Extra handen in de klas maken leerzame spelletjes mogelijk
en... prima resultaten, op een leuke manier behaald!
Leren in het echte leven!! Veel boeiender toch!?
Op onze school leren alle kinderen Engels.
Vol verwachting voor de nieuwe dag
Tussen de middag samen eten en buitenspelen...
Welkom op de website van De Poort...alle dagen Open Dag! Afspraak? 0105212635
Een veilig klimaat          Thematisch werken in 1-8 (IPC)       Engels in 1-8                                        Tablets in 5-8
          

en........ Goede resultaten!!
 
Veilige omgeving / Kanjertraining
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de eigen klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

We werken met tablets van SNAPPET
Ons ochtendprogramma bestaat in hoofdzaak uit rekenen, spelling, taal en lezen uit boeken en op TABLETS. Direct feedback op je antwoorden en lesstof op maat!
 
In ons middagprogramma werken we met IPC. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief leerplan voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.  Great Learning, Great Teaching, Great Fun.
Een vroege start betekent dat je goed rekening houdt met de manier waarop kinderen een taal kunnen leren. We sluiten qua didactiek aan bij de in Nederland gangbare visies op het (taal)leerproces. De thema's zijn gebaseerd op de belevingswereld van de kinderen.
(Klik voor de Flyer)
Neem eens een  kijkje!
Leerlingenraad in actie