Ouders kunnen volop meedoen!
Een groot plein en sfeervol gebouw met een moderne binnenkant.
Onderwijs moet niets anders doen dan boeien.
Extra handen in de klas maken leerzame spelletjes mogelijk
en van tijd tot tijd een (verkleed)feestje!
      Welkom allemaal!
Elke dag is iedereen welkom!
Samenwerking... jong geleerd, oud gedaan!
Kinderen die bewegen leren beter.
Een mooi gelegen, veilig en afgeschermd plein.
Welkom op de website van De Poort
CBS de Poort: Leren door Denken en Leren door Doen
Actief werken aan een veilig klimaat
Engels in 1-8
Thematisch werken in 1-8 (IPC)
Tablets in 5-8
Goede resultaten
 
          
 Veilige omgeving / Kanjertraining
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
 
In ons middagprogramma werken we met IPC. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief leerplan voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.  Great Learning, Great Teaching, Great Fun.
Een vroege start betekent dat je goed rekening houdt met de manier waarop kinderen een taal kunnen leren. We sluiten qua didactiek aan bij de in Nederland gangbare visies op het (taal)leerproces. De thema's zijn gebaseerd op de belevingswereld van de kinderen.
 
We werken met tablets van SNAPPET
Ons ochtendprogramma bestaat in hoofdzaak uit rekenen, spelling, taal en lezen uit boeken en op TABLETS. Direct feedback op je antwoorden en lesstof op maat!

 
             
Neem eens een  kijkje!
   
Tijdens deze avond gaan we wat dieper in op wat IPC is en kan betekenen voor uw kind(eren). Onze...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht