en van tijd tot tijd een (verkleed)feestje!
en... prima resultaten, op een leuke manier behaald!
Leren in het echte leven!! Veel boeiender toch!?
Op onze school leren alle kinderen Engels.
      Welkom allemaal!
Elke dag is iedereen welkom!
Samenwerking... jong geleerd, oud gedaan!
Kinderen die bewegen leren beter.
Een mooi gelegen, veilig en afgeschermd plein.
Ouders kunnen volop meedoen!
Een groot plein en sfeervol gebouw met een moderne binnenkant.
Onderwijs moet niets anders doen dan boeien.
Extra handen in de klas maken leerzame spelletjes mogelijk
Welkom op de website van De Poort...alle dagen Open Dag! Afspraak? 0105212635

Actief werken aan een veilig klimaat
Tablets in 5-8
Thematisch werken in 1-8 (IPC)
Engels in 1-8
          
 Veilige omgeving / Kanjertraining
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de eigen klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
We werken met tablets van SNAPPET
Ons ochtendprogramma bestaat in hoofdzaak uit rekenen, spelling, taal en lezen uit boeken en op TABLETS. Direct feedback op je antwoorden en lesstof op maat!
In ons middagprogramma werken we met IPC. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief leerplan voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.  Great Learning, Great Teaching, Great Fun.
Een vroege start betekent dat je goed rekening houdt met de manier waarop kinderen een taal kunnen leren. We sluiten qua didactiek aan bij de in Nederland gangbare visies op het (taal)leerproces. De thema's zijn gebaseerd op de belevingswereld van de kinderen.
Neem eens een  kijkje!
             
 
   
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht